Ölçme ve Değerlendirme

Yetişkin / ergen bireylerde ve çocuklarda kullanılan çok sayıda psikolojik ölçme ve değerlendirme gereci bulunmaktadır.  Bunlar, duygusal, bilişsel ve tepkisel yapılanma ile kişilik üzerine değerlendirmelerde bulunup, tanı koymaya yardımıcı olurken psikoterapi ve eğitimle ilgili hedeflerin belirlenmesi amacıyla da destekleyicidir.  Bu gereçler çocuklarda gelişim, özbenlik, dikkat, algı, zeka, hafıza ve okula hazır olma kavramlarının biçim ve düzeylerini, yetişkin ve ergenlerde de benzer şekilde kişilik, ilişki, dikkat, algı, zeka ve hafıza özelliklerinin farklı biçim ve düzeylerini belirlemeye yöneliktir.  Ölçme ve değerlendirmede kullanılan gereçler, projektif (yansıtmalı) yöntemle algı, çağrışım ve hikayeleştirme içeriği üzerinden ya da yansıtmalı olmayan yöntemle soru – yanıt içeriği üzerinden gerçekleştirilir.

Uygulama, değerlendirme ve raporlamasını yaptığım ölçme ve değerlendirme gereçleri şunlardır:

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Ölçtügü Nitelik: Çocugun gelişimsel düzeyini belirler. Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakim alanlarında gelişimini ölçer.
Kimlere: 0-6 yaş

WISC-R: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
Ölçtügü Nitelik: Zeka. Ögrenme güçlüğü, mental retardasyon ve dikkat eksikliğini saptamaya yardımcı. Soyut düşünme, işitsel-görsel dikkat, sözel ifade becerisi, edinilmiş bilgi, toplumsal kuralları anlama ve uygulamaya koyma, muhakeme, sözel düşünme, algısal organizasyon, görsel algılama, görsel-motor koordinasyon, ögreneme hızı, kısa süreli bellek gibi zekanın pek çok yordayıcısıyla ilgili bilgi verici.
Kimlere: 6 – 16,5 yaş

Benton Görsel Bellek Testi – Göstermeli ve Çizimli olarak ikiye ayrılır.
Ölçtügü Nitelik: Görsel Bellek, Dikkat, Görsel Motor Koordinasyon
Kimlere: 8 yaş üstü herkese.

Koppitz İnsan Çizimi Testi
Ölçtügü Nitelik: Bilişsel düzey, gelişimsel düzey, duygusal sorunlar.
Kimlere: 5 – 13 yaş.

Porteus Labirentleri Testi
Ölçtügü Nitelik: Zihinsel düzey, görsel algılama, gündelik hayatta rastlanılan engellerden kendini koruma, gündelik yaşamdaki davranışlar, somut durumlarda temkinli davranarak ileriyi görme.
Kimlere: 5,5  – 16 yaş.

Cattel Zeka Testi – Çocuk ve yetişkin formu bulunmaktadır.
Ölçtügü Nitelik: Zeka
Kimlere: 7 – 14 yaş
Kimlere:  Yetişkinlere (Üniversite Ögrencisi ve ya Mezunu Kişilere) ve çocuklara

Bender – Gestalt Görsel Algı ve Motor Beceri Testi
Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme, Görsel-Motor beceriler,Zihinsel gelişim, organik beyin hasarı
Kimlere: 5-11 yaş

Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Ölçtügü Nitelik: Ögrenme Güçlüğü, Görsel algılama, görsel hareki koordinasyon, şekil zemin ilişkisi kurabilme, mekanda pozisyonlama.
Kimlere: 3-8 yaş

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Ölçtügü Nitelik: Okula Hazır olup olmama. Okuma  yazma olgunluğu, sayı olgunluğu. Dil becerileri, görsel-işitsel algılama,  ince motor beceri, sayı bilgisi, talimatı izleme vb..
Kimlere: 5,5 – 6 yaş

Peabody Resim Kelime Testi
Ölçtügü Nitelik: Alıcı dil yaşi, dil becerileri
Kimlere: 3-17 yaş

MMPI: Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı bir kişilik testi. Özellikle Şizofreni, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, Somatoform Bozukluk, Öfkenin dışa vurumunu ayırt etmek.
Kimlere: 13 yaş üstü herkese

Rorschach Testi
Ölçtügü Nitelik:Psikiyatrik tanıya yardımcı. Düşünce süreçleri, psikotik durumların ayırd edilmesi, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk vb.
Kimlere: 5 yaş üstü herkese

T.A.T. (Thematic Apperception Test)
Ölçtügü Nitelik:Psikiyatrik tanı koymaya yardımcı. Bireysel yapısı, problemleri, çatismalari, defansları, afektler, tasarımlar, duygulanımlar hakkında bilgi verir. Nesne ilişkileri, nesne kaybı ve nesnel gerçeklikle ilgili bilgi verir.
Kimlere: 9 yaş ve üstü bireylere

C.A.T. (Children’s Apperception Test)
Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Çocugun kendisi için önemli figürler ve dürtülerle ilişkilerini anlama. Temel ihtiyaçların karşilanması, kardeş kıskançlığı, beslenme ve tuvalet sorunları, çocugun kendine ve dışa yönelik saldırganlığı, korkularını ve ailenin bunları ele alış biçimlerini anlamada yardımcı.
Kimlere: 3-10 yaş

Lousia-Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Ölçtügü Nitelik:Çocugu tanımaya yardımcı ve hikayede varolan kompleksleri. Anne-babay bağlılık, kardeş kıskançlığı, saldırganlık, suçluluk, kendini cezalandırma,korkular, istekleri anlamak.
Kimlere: 3-11 yaş