Mesleki deneyim yıllar içinde terapistlere bilişsel ve davranışçı yöntemlerin çok etkili olduğunu göstermiştir.  Buna karşın yaşamın farklı alanlarında ve farklı ilişkilerde tekrarlanan, zarar veren örüntülerin ve davranım kalıplarının değiştirilmesinde yetersiz kaldığını da göstermiştir.  Şema Terapi Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş bir yaklaşım olarak bilişsel ve davranışçı yöntemleri yaşantısal ve kişiler-arası uygulamalarla birleştirerek çocukluk yaşantısından bugüne getirilmiş sağlıksız ilişkisel kalıpları ve başa çıkışları sağlıklı bir yetişkine uygun olarak dönüştürmeyi hedefler.

Şema Terapi hangi durumlarda önem kazanır?

Bazen danışan terapistle olumlu bir işbirliğine hemen girip adanmışlığı gerçekleştiremez.  Kişinin çalışmanın amaçlarına yol gösterici bir şekilde sunabileceği kendilik algıları ve net hedefleri yoktur.  Kişi, düşünce, duygu ve duyumlarına tam olarak erişip bunları dile getiremez.  Seans dışı uygulama ve çalışmalara kolaylıkla dahil olup bunları sürdüremez.  Bu tür durumlar Bilişsel Terapi adımlarının akıcı şekilde ilerletilemediği kopma ve uzaklaşmalar yaratabilir.  Şema Terapi terapi ilişkisine, seans içinde beliren duygulanımlara, bunların çocukluk yaşantısındaki kaynaklarına ve gelişimsel süreçteki takılmalara, bugüne taşınan olumsuz başa çıkış biçimlerine ve temel yaşamsal ihtiyaçlara ağırlık verir.

Şemalar nelerdir?

Şemalar çocukluk ve ergenlik döneminde temelleri oluşan ve yaşam boyu beslenerek ve gelişerek varlıklarını sabitleyen, kişilerin kendileri ve diğerleri ile ilişkilerinde beliren anılar, imgeler, duyumlar, duygulanımlar, değerler, inançlar, kurallar ve algılardan oluşan kalıplardır.   Şemalar mizaç ve huy gibi fizyolojik bir temel üzerine çocukluk ve ergenlik döneminde hem sosyo-kültürel etkileşimler hem ebeveynle ilişkilerdeki olumsuzluklar ve yoksunluklar üzerinden seçici benimseme ve özdeşim kurma ile oluşur.

Şema Terapinin altındaki kuram nedir?

Bu yaklaşım bir çocuğun sağlıklı gelişiminde gerekli belirli alanların bulunduğunu var sayar.  Bu alanlar, başkalarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde bağlanma, yeterli ve özgür bir kendilik algısı geliştirme, gereksinimlerini ve kendini ifade etme, gerçekçi sınırlar üzerinden kendini denetleyebilme ile doğal ve yaratıcı olma alanlarıdır.  Bu alanlardan herhangi birinde beliren gelişimsel engellenme ve yoksunluk bu alanlara ilişkin belirli şemaların oluşmasıyla bağlantılıdır.  Temel gelişimsel ve yaşamsal alanlardaki gereksinimleri gidermeye yönelik olarak geliştirilen şemalar farklı başa çıkış biçimleriyle dolaylı olarak ve geçici olarak yoksunluk alanlarındaki gereksinimleri karşılar ve bu şekilde varlıklarını sabitleyerek sürdürür.

Şema Terapinin amacı nedir?

Amaç bireylere, sağlıklı bir yetişkinde olduğu varsayılan temel yaşamsal gereksinimleri uyumlu davranışlar üzerinden karşılamaya yönlendirmek;  işlevsel olmayan şemaları, başa çıkışları  ve ilişki kalıplarını dönüştürmektir.